Norway grants finansuojamas projektas

„Lietuvos išankstinio perspėjimo apie

branduolinį pavojų sistemos vystymas“

 

Q

Gerbiami konferencijos dalyviai,

Šių metų gegužės 27-28 dienomis vyks nuotolinė tarptautinė konferencija „Kaip rengiamasi užtikrinti gyventojų saugumą branduolinės ir radiologinės avarijos metu?” Ji skirta Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamo projekto „Lietuvos išankstinio perspėjimo apie branduolinį pavojų sistemos vystymas“ LT05-5-VRM-TF-001 viešinimui. Konferenciją rengia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos. Pranešimus joje skaitys užsienio šalių ir Lietuvos ekspertai bei įvairių sričių specialistai. Konferencijoje dalyvaus per 200 dalyvių.

Šis projektas padidins Lietuvos gyventojų saugumą ir sustiprins institucijų, atsakingų už Lietuvos gyventojų saugumą, pasirengimo avarinėms situacijoms galimybes. Jį įgyvendinant numatyta įrengti gyventojų perspėjimo ir informavimo sirenomis sistemą, įdiegti vieningą ekstremaliųjų situacijų valdymo informacinę sistemą (VESVIS), organizuoti kompleksines civilinę saugą užtikrinančias pratybas bei parengti specialią gyventojų mokymo ir švietimo programą.

Perspėjimo sirenomis sistemų įsigijimas ir įrengimas yra 2014-2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Aplinkosauga, energetika, klimato kaita“ dalis, skirta pasirengti galimai Baltarusijos AE avarijai ir užtikrinti tinkamą gyventojų perspėjimą jai įvykus.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas projektą įgyvendina kartu su partneriais – Valstybine atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI) ir Norvegijos radiacijos ir branduolinės saugos tarnyba (DSA).

Linkime prasmingo darbo ir sėkmės siekiant kilnaus tikslo!

Organizatoriai

Gegužės 27 d. konferencijos vaizdo įrašas (lietuvių ir anglų kalbomis)

Gegužės 28 d. konferencijos vaizdo įrašas (lietuvių ir anglų kalbomis)

Pranešėjai

Giedrius Sakalinskas

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus pavaduotojas

Sigitas Šlepavičius
VATESI viršininko pavaduotojas bendrais saugos klausimais
Vismantė Dailidėnaitė
Užsienio reikalų ministerijos Komunikacijos ir kultūrinės diplomatijos departamento Strateginės komunikacijos atašė
Ingar Amundsen

Norvegijos radiacijos ir branduolinės saugos tarnybos Tyrimų ir plėtros, tarptautinės branduolinės saugos ir saugumo departamento direktorius

Petre Min
Rumunijos nacionalinės branduolinės veiklos kontrolės komisijos Pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms ir reagavimo koordinatorius
Uko Rand
Estijos aplinkos apsaugos valdybos Klimato ir radiacinės saugos departamento vyriausiasis specialistas
Uldis Kevers

Latvijos valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Civilinės saugos departamento vyresnysis specialistas

Rafał Dąbrowski
Lenkijos nacionalinės atominės energijos agentūros Stebėsenos ir prognozavimo padalinio Radiacinių nelaimių centro vyriausiasis specialistas
Julius Žiliukas
Ekspertizės ir apšvitos stebėsenos departamento direktorius
Ernestas Trunovas
PAGD Civilinės saugos valdybos Gyventojų apsaugos organizavimo skyriaus viršininkas
Rimantas Ramanauskas
PAGD Pajėgų valdymo valdybos Situacijų koordinavimo skyriaus viršininkas
Giedrius Viganauskas
PAGD Civilinės saugos valdybos Civilinės saugos planavimo ir koordinavimo skyriaus vyriausias specialistas
Gintaras Paulauskas
Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Mokymo skyriaus viršininkas
Vladislav Legenis
VATESI Saugos analizės skyriaus vyriausiasis inspektorius
dr. Christoph Groneberg
Federalinės civilinės saugos ir pagalbos nelaimės atveju tarnybos Perspėjimų sistemų srities Vokietijoje vadovas
Uri Woldiger
„TSG IT Advanced Systems Ltd.“ Tarptautinės rinkodaros ir BD viceprezidentas

Klausimai                                                               

Organizatoriai ir partneriai